Ocena propozycji kreatywnych jest jednym z najważnieszych i najtrudnieszych wyzwań, z jakimi każdy marketingowiec się zmierza.

StrategoCreativeJudgeTM umożliwia usystematyzować proces oceny pomysłów kreatywnych i egzekucji kreatywnych prezentowanych przez agencje reklamowe. Pozwala ocenić twórczą stronę propozycji kreatywnych a także ich dopasowanie strategiczne do marki.

StrategoCreativeJudgeTM to narzędzie i zestaw zasad, które:
  • tworzy wspólny mianownik we współpracy pomiędzy oceniającym (klient) a ocenianym (agencja reklamowa).
  • ustala oczekiwania względem Przekazu komunikacji, roli, i funkcji reklamy.
  • pomaga odrzucić propozycje, które nie spełniają celów i wybrać te z potencjałem do dalszego rozwoju/badań rynkowych.
  • określa relację, jaką reklama powinna stworzyć pomiędzy klientem a marką oraz jak ta relacja przez daną reklamę zostanie stworzona.

powrót