Patrzymy na każde wyzwanie wielowymiarowo
Zidentyfikowany problem rozwiązujemy z uwzględnieniem kluczowych obszarów w całej organizacji.


Każdy projekt jest wkomponowany w autorski proces , który nie tylko metodycznie pozwala zaproponować rozwiązanie ale pokazuje również interrelacje tego rozwiązania z pozostałymi częściami strategii marketingowej.

Oprócz podejścia analitycznego, metodycznego i narzędziowego szukamy rozmaitych inspiracji, również spoza biznesu. 

W sytuacji, gdy tego wymaga projekt współpracujemy z zewnętrznymi ekspertami z dziedziny sprzedaży, z zakresu badań ilościowych i jakościowych, psychologii, ze specjalistami ze świata sztuki.

Wszystkie projekty prowadzimy w bliskiej współpracy z Klientami, budując ustrukturalizowany proces.

Startego Partners dostarcza pełen zakres usług doradztwa biznesowego dla właścicieli i zarządów spółek w zakresie strategii biznesu i marketingu.

Kluczowe obszary kompetencji to: